بازاریابی

داشبورد بازاریابی یک ابزار مهم در صنعت بازاریابی و تبلیغات است که به تیم‌های بازاریابی و مدیران کمک می‌کند تا عملکرد کمپین‌ها و استراتژی‌های بازاریابی را نظارت کنند و تصمیمات بهتری در مورد تبلیغات و بازاریابی بگیرند