برق و انرژی

داشبورد برق و انرژی یک ابزار مفید در مدیریت مصرف برق و منابع انرژی است که به مدیران و کارشناسان انرژی کمک می‌کند تا اطلاعات مرتبط با مصرف برق، تولید انرژی، و کارایی انرژی را بصری‌سازی کنند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.