زنجیره تامین و تولید

داشبورد زنجیره تامین و تولید (Supply Chain and Production Dashboard) یک ابزار مدیریتی است که به تیم‌های مدیریت زنجیره تامین و تولید در یک سازمان کمک می‌کند تا عملکرد و عملیات مرتبط با تأمین مواد و تولید محصولات را نظارت کنند و تصمیمات بهبودی در این زمینه‌ها بگیرند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.