حاکمیتی و زیست محیطی

داشبورد حاکمیتی و زیست محیطی ESG یک ابزار مدیریتی است که به مقامات حکومتی و مسئولان محیط زیست کمک می‌کند تا عملکرد و مدیریت مختلف در حوزه‌های محیط زیست و حاکمیتی را نظارت کنند و تصمیمات بهبودی در این زمینه‌ها بگیرند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.