بهداشت و ایمنی

داشبورد مدیریتی بهداشت و ایمنی (health & Safety) یک ابزار مهم در صنعت بهداشت و ایمنی شغلی است که به مدیران و مسئولان ایمنی و بهداشت کمک می‌کند تا عملکرد و استانداردهای ایمنی و بهداشت در محیط کار را نظارت کنند و تصمیمات بهبودی در این زمینه بگیرند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.