امور مالی و شرکتی

داشبورد امور مالی و شرکتی (Financial and Corporate Dashboard) یک ابزار مدیریتی است که به مدیران و مسئولان شرکت‌ها و سازمان‌ها کمک می‌کند تا عملکرد مالی و مدیریت شرکت خود را نظارت کنند و تصمیمات بهبودی در این زمینه‌ها بگیرند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.