مدیریت فناوری اطلاعات

داشبورد مدیریت فناوری اطلاعات (Information Technology Management Dashboard) یک ابزار مدیریتی است که به مدیران و تیم‌های مدیریت فناوری اطلاعات (IT) کمک می‌کند تا عملکرد، عملیات، و پروژه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات را نظارت کرده و تصمیمات بهبودی در مورد مدیریت منابع IT، امنیت اطلاعات، و استراتژی‌های فناوری اطلاعات بگیرند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.