امور بیمه

داشبورد امور بیمه یک ابزار مدیریتی است که به شرکت‌ها و مؤسسات بیمه کمک می‌کند تا عملکرد و عملیات مختلف در صنعت بیمه را نظارت کنند و تصمیمات بهبودی در این زمینه‌ها بگیرند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.