8 نمونه داشبورد تبلو برتر در Tableau Public

از زمانی که Tableau Public در سال 2009 راه اندازی شد، بیش از 3 میلیون نفر در سراسر جهان به پلتفرم تجسم داده رایگان ما پیوسته اند تا بیش از 8 میلیون تصویر تعاملی را کشف، ایجاد و به اشتراک بگذارند.