نرم افزار

داشبورد نرم‌افزار (Software Dashboard) یک ابزار مدیریتی است که به تیم‌های توسعه نرم‌افزار و مدیران پروژه نرم‌افزاری کمک می‌کند تا عملکرد، پیشرفت، و وضعیت نرم‌افزارها و پروژه‌های نرم‌افزاری را نظارت کنند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.