آموزش

داشبورد مدیریتی در حوزه آموزش (Education) یک ابزار مفید است که به مدیران و مسئولان آموزشی کمک می‌کند تا عملکرد و عملیات مختلف در زمینه آموزش و پرورش را نظارت کنند و تصمیمات بهبودی در مورد برنامه‌ها و فرآیندهای آموزشی بگیرند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.