داشبورد بیمه (Insurance Dashboard)

داشبورد بیمه به مدیران و تصمیم‌گیران کمک می‌کنند تا بهترین تصمیم‌ها را بگیرند و عملکرد کسب‌وکار را بهبود بخشند.

بیمه (Insurance) یک صنعت بسیار پیچیده است و داشبورد تبلو در این حوزه برای مدیران و تصمیم‌گیران اهمیت زیادی دارند. داشبوردهای مدیریتی به آن‌ها کمک می‌کنند تا اطلاعات کلان و کلیدی را در زمینه‌های مختلف مانند مالی، عملیات، ریسک‌مدیریت، و استراتژی به صورت جامع و به روز مشاهده کنند.

داشبورد بیمه (insurance)
لایسنس تبلو (tableau)

Tableau Software

با پلتفرم تحلیلی پیشرو در جهان آشنا شوید

داشبورد تبلو - کنترل بودجه
داشبورد کنترل بودجه

داشبورد تبلو – کنترل بودجه مواردی همچون مصرف بودجه از منظرهای مختلف از جمله ماه به روز. سال به تاریخ و.. ارزیابی می گردد.

داشبورد تبلو - ثبت ریسک
داشبورد ثبت ریسک

داشبورد ثبت ریسک، عواملی همچون قرار گیری در معرض خطرات و درصد اثرگذاری آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

برخی از ویژگی های داشبورد بیمه

معیارهای عملکرد مالی: داشبورد مدیریتی در بیمه شامل معیارهایی مانند سود و زیان، سودآوری ناخالص، و جریان نقدی می‌شوند. این معیارها به مدیران اطلاعات مهمی ارائه می‌دهند تا بتوانند عملکرد مالی شرکت را مانیتور کنند.

مدیریت ریسک: داشبورد تبلو در بیمه به مدیران این امکان را می‌دهند تا ریسک‌های مختلفی که با تعهدات بیمه‌ای مرتبط هستند را مدیریت کنند. این شامل ریسک‌های تحت نظر مالی، سلامت، مسئولیت، و غیره می‌شود.

پایش عملیات بیمه: داشبوردهای Tableau به مدیران امکان مشاهده عملیات روزانه و ماهانه شرکت را می‌دهند. این شامل تعداد و نوع بیمه‌های صادرشده، تعداد درخواست‌های ادعا، تسویه و پرداخت ادعاها، و غیره می‌شود.

معیارهای عملکرد مالی
بازاریابی و فروش

بازاریابی و فروش: داشبورد مدیریتی به تیم‌های بازاریابی و فروش اطلاعاتی ارائه می‌دهند که به آن‌ها در تحلیل عملکرد کمک می‌کند. این شامل نرخ تبدیل مشتریان به بیمه‌گزاران، نرخ ترکیبیتی، و دیگر معیارهای بازاریابی می‌شود.

استراتژی و تصمیم‌گیری: داشبورد تبلو به مدیران اطلاعات استراتژیکی می‌دهند که در تصمیم‌گیری‌های مهم مرتبط با توسعه کسب‌وکار و رشد شرکت مفید است. این شامل تجزیه و تحلیل رقبا، بازارهای هدف، و مسائل استراتژیکی دیگر است.

مشتریان و خدمات مشتری: داشبورد Tableau به مدیران اطلاعاتی در مورد رضایت مشتریان، تعداد تماس‌های مشتریان، و عملکرد خدمات مشتریان ارائه می‌دهند.