صنایع

داشبورد صنایع (Industrial Dashboard) یک ابزار مدیریتی است که در صنایع مختلف مانند تولید، تولید خودرو، پتروشیمی، معدن، و صنایع دیگر به کار می‌رود. این داشبورد به مدیران و تیم‌های مدیریتی در این صنایع کمک می‌کند تا عملکرد، عملیات تولید، و ایمنی در محیط کار را نظارت کرده و تصمیمات بهبودی در مورد تولید، توزیع، و مدیریت منابع اتخاذ کنند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.