بخش دولتی

داشبورد مدیریتی بخش دولتی یک ابزار مفید در مدیریت و نظارت بر عملکرد انواع خدمات و فعالیت‌های دولتی است. این داشبورد به مدیران و مسئولان دولتی اطلاعات کلان و کارآمدی را در مورد عملکرد بخش‌های مختلف دولت ارائه می‌دهد.