Retail Dashboard

داشبورد مدیریتی تبلو Tableau  در زمینه خرده فروشی

لایسنس تبلو (tableau)

Tableau Software

با پلتفرم تحلیلی پیشرو در جهان آشنا شوید

داشبورد کارت امتیازی عملکرد KPI
داشبورد کارت امتیازی عملکرد KPI

داشبورد کارت امتیازی اجرایی قابل تنظیم KPI این امکان را فراهم می کند که داده ها از سراسر کسب و کار شما با هم جمع شوند

داشبورد تبلو - برنامه ریزی خطوط پروژه
داشبورد برنامه ریزی خطوط پروژه

داشبورد مدیریتی تبلو Tableau در زمینه برنامه ریزی خط پروژه بینشی را در مورد سبد پروژه های برنامه ریزی شده سازمان شما ارائه میدهد.

داشبورد جمعیت شناسی مشتری در تبلو - Tableau
داشبورد جمعیت شناسی مشتری

داشبورد جمعیت شناسی مشتری در تبلو Tableau به شما نشان می دهد مشتریان شما چه کسانی هستند تا بتوانید خدمات مناسب را ارائه دهید.

داشبورد تبلو - کنترل بودجه
داشبورد کنترل بودجه

داشبورد تبلو – کنترل بودجه مواردی همچون مصرف بودجه از منظرهای مختلف از جمله ماه به روز. سال به تاریخ و.. ارزیابی می گردد.

داشبورد مدیریتی مشتری در تبلو - Tableau
داشبورد جمعیت شناسی مشتری – عربی

داشبورد جمعیت شناسی مشتری در تبلو – عربی به شما نشان می دهد مشتریان شما چه کسانی هستند و خدمات مناسب را ارائه دهید.

Comprehensive Tableau Dashboard Gallery

گالری جامع داشبورد مدیریتی تبلو Tableau