مخابرات

داشبورد مخابرات (Telecommunications Dashboard) یک ابزار مدیریتی است که در صنعت مخابرات به کار می‌رود. این داشبورد به مدیران و تیم‌های مخابرات کمک می‌کند تا عملکرد شبکه‌ها، خدمات مخابراتی، و عملیات مرتبط با ارتباطات را نظارت کنند و تصمیمات بهبودی در مورد توسعه شبکه، بهبود کیفیت خدمات، و مدیریت منابع اتخاذ کنند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.