مدیریت ارتباط با مشتریان

داشبورد مدیریت ارتباط با مشتریان (Customer Relationship Management Dashboard) یک ابزار مدیریتی است که به تیم‌های فروش، بازاریابی، و خدمات مشتریان کمک می‌کند تا اطلاعات و ارتباطات خود با مشتریان را بهبود بخشند و تجربه مشتریان را بهتر کنند. این داشبورد به مدیران و تصمیم‌گیران در زمینه مدیریت ارتباط با مشتریان کمک می‌کند تا داده‌ها، تاریخچه مشتریان، و عملکرد تیم‌های خدمات مشتریان را نظارت کرده و تصمیمات بهبودی در مورد استراتژی‌های ارتباط با مشتریان بگیرند.