تدارکات

داشبورد تدارکات (Supply Chain Dashboard) یک ابزار مدیریتی است که به مدیران و مسئولان زنجیره تأمین (تدارکات) کمک می‌کند تا عملکرد و عملیات مختلف در زنجیره تأمین خود را نظارت کنند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.