خدمات بشر دوستانه

داشبورد خدمات بشر دوستانه (Human-Centered Services Dashboard) یک ابزار مدیریتی است که به سازمان‌ها و موسسات اجتماعی کمک می‌کند تا خدمات خود را به گونه‌ای ارائه دهند که نیازها و خواسته‌های مشتریان و کاربران را به بهترین شکل ممکن تامین کنند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مرتبط با ارتقاء کیفیت خدمات و ارتباط با مشتریان را نمایش می‌دهد.