رسانه های دیجیتال و اجتماعی

داشبورد مدیریتی رسانه‌های دیجیتال و اجتماعی (Digital and Social Media Management Dashboard) یک ابزار مفید در صنعت رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی است که به تیم‌های بازاریابی و مدیران مسئول در این حوزه کمک می‌کند تا عملکرد و اثربخشی استراتژی‌های رسانه‌های دیجیتال و حضور در شبکه‌های اجتماعی را نظارت کنند و تصمیمات بهبودی در مورد تبلیغات و بازاریابی دیجیتال بگیرند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.