علوم زیستی

داشبورد علوم زیستی (Biological Sciences Dashboard) یک ابزار مدیریتی است که در صنعت علوم زیستی و به طور گسترده در تحقیقات پزشکی، داروسازی، بیوتکنولوژی، اکولوژی و دیگر زمینه‌های مرتبط با زیست‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این داشبورد به محققان، مدیران پروژه‌های تحقیقاتی، و مسئولان صنعتی کمک می‌کند تا داده‌های زیستی، تجزیه و تحلیل‌های علمی، و عملکرد آزمایشات را نظارت کرده و تصمیمات بهبودی در این زمینه‌ها بگیرند.