داشبورد مدیریتی

داشبورد مدیریتی یک ابزار مهم در مدیریت و کنترل عملکرد یک سازمان یا پروژه است. این داشبورد به مدیران و تصمیم‌گیران کمک می‌کند تا اطلاعات کلان و کلیدی را به صورت گرافیکی و جامع نمایش دهند تا بتوانند تصمیمات بهتری در مورد استراتژی‌ها، فرآیندها و منابع اتخاذ کنند.