خدمات مشتریان

داشبورد خدمات مشتریان (Customer Service Dashboard) یک ابزار مدیریتی است که در صنعت خدمات مشتریان و پشتیبانی مشتریان به کار می‌رود. این داشبورد به تیم‌های خدمات مشتریان و پشتیبانی کمک می‌کند تا عملکرد خدمات، رضایت مشتریان، و عملیات پشتیبانی را نظارت کنند و تصمیمات بهبودی در مورد پاسخ‌دهی به مشتریان بگیرند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.