ارتباطات

داشبورد مدیریتی در حوزه ارتباطات یک ابزار مفید در صنعت ارتباطات و ارتباطات دیجیتال است که به مدیران و تیم‌های مسئول ارتباطات کمک می‌کند تا عملکرد و عملیات مختلف در این حوزه را نظارت کنند و تصمیمات بهبودی در مورد استراتژی‌ها و کمپین‌های ارتباطاتی بگیرند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.