خدمات مالی

داشبورد خدمات مالی (Financial Services Dashboard) یک ابزار مدیریتی است که در صنعت خدمات مالی، مثل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، و موسسات مالی دیگر، به کار می‌رود. این داشبورد به مدیران و تصمیم‌گیران در این صنعت کمک می‌کند تا عملکرد مالی، سرمایه‌گذاری، و پیشرفت استراتژی‌های مالی را نظارت کرده و تصمیمات بهبودی بگیرند. داشبورد خدمات مالی معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.