داشبورد ESG

داشبورد ESG به داشبوردهای مرتبط با مسائل محیطی (Environmental)، اجتماعی (Social) و حاکمیت شرکتی (Governance) اشاره دارد. این داشبوردها به شرکت‌ها و سازمان‌ها کمک می‌کنند تا عملکرد خود در زمینه‌های محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را اندازه‌گیری، مانیتور و گزارش دهند.

در زیر، به توضیحات بیشتری در مورد اجزای داشبورد مدیریتی ESG می‌پردازیم:

داشبورد ESG
لایسنس تبلو (tableau)

Tableau Software

با پلتفرم تحلیلی پیشرو در جهان آشنا شوید

داشبورد مدیریتی تبلو - زیست محیطی و حاکمیتی
حاکمیتی و زیست محیطی
داشبورد زیست محیطی و حاکمیتی ESG

داشبورد مدیریتی تبلو در زمینه حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی (ESG) چارچوب استراتژیک برای شناسایی، ارزیابی و پرداختن به اهداف و فعالیت‌های سازمانی است.

برخی از ویژگی های داشبورد ESG

شاخص‌های محیطی (Environmental Metrics): این شاخص‌ها شامل اطلاعات مرتبط با اثرات محیطی عملکرد شرکت یا سازمان می‌شوند. این معیارها می‌توانند شامل مصرف انرژی، میزان آلودگی هوا و آب، مدیریت زباله، و تاثیرات تغییرات آب و هوا بر عملکرد شرکت باشند.

شاخص‌های اجتماعی (Social Metrics): این شاخص‌ها مرتبط با اثرات اجتماعی عملکرد شرکت یا سازمان هستند. این معیارها ممکن است شامل مسائلی مانند سلامت و ایمنی کارکنان، تساوی جنسیتی، توسعه‌ی پایدار مناطق محلی، و تأثیر بر جامعه محلی باشند.

شاخص‌های حاکمیتی (Governance Metrics): این شاخص‌ها مرتبط با عملکرد حاکمیت شرکت یا سازمان هستند. این معیارها ممکن است شامل مواردی مانند ترکیب و مهارت‌های هیئت مدیره، شفافیت مالی، سیاست‌ها و اصول حاکمیتی، و اعتبارات بانکی باشند.

داشبورد مدیریتی تبلو (Tableau)
داشبورد تبلو (ESG)

گزارشگری و انتشار اطلاعات (Reporting and Disclosure): داشبورد ESG به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا اطلاعات مرتبط با مسائل ESG خود را به صورت شفاف و منتظم منتشر کنند. این اطلاعات می‌تواند به صورت گزارش‌ها، جداول، نمودارها، و اطلاعات بصری دیگر ارائه شود.

مقایسه با رقبا (Benchmarking): داشبورد تبلو می‌تواند به شرکت‌ها امکان مقایسه عملکرد خود در زمینه‌های ESG با رقبا و شرکت‌های مشابه داشته باشد. این اطلاعات به شرکت‌ها کمک می‌کند تا استراتژی‌های بهبود ESG خود را بهبود بخشند.

اندازه‌گیری تأثیرات مالی (Financial Impact Measurement): داشبورد ESG ممکن است به شرکت‌ها امکان اندازه‌گیری تأثیرات عملکرد ESG بر عملکرد مالی شرکت را بدهد. این اطلاعات می‌تواند به مدیران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد سرمایه‌گذاری و مدیریت داشته باشند.

ESG Dashboard

داشبورد تبلو به شرکت‌ها امکان ارزیابی جامع و مداوم در مورد عملکرد مسائل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی خود را می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند تا به مسائل مهم مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی خود پاسخ دهند. این ابزار به شرکت‌ها کمک می‌کند تا به دیدگاهی بلندمدت و پایدار در مورد تأثیرات اجتماعی